napoleon

The Okinawan Karate Paradox

Punching, kicking, grappling, throwing, striking, headbutting, locking, kneeing, breaking, elbowing, throwing&...